28. 12. 2002

LOCOMOTE 2002

Predlagana je bila tema "Olimpijske igre". Le-ta vsebuje aktualne elemente.

Glede na mednarodno pomembnost omenjenega projekta predstavljam problematiko v angleškem jeziku. Pipi lahko zadevo prevede v čisto slovenščino (kar vse do objave tega besedila še ni uspel narediti).

Najprej komentar na naše preteklo delo:

"Environment policy is one of the success stories of the European Union thanks to European Union Case Studies, such as DIGIT, we have significant improvements such as cleaner air and safer drinking water. But we still face some real problems."

Naj poudarim, da kanimo s projekti varstva okolja nadaljevati tudi v letu 2003 in graditi na uspehih iz preteklosti.

Glede na dobre odzive strokovne in lajične javnosti, se tokrat, v razširjeni ekipi, posvečamo razvoju narodov - s poudarkom na regionalnem razvoju in promociji človeskih virov na Balkanu.

Naj povzamem naše prijatelje iz EU:

To implement the EU's regional policy, the Structural Funds have been allocated a budget of EUR 195 billion for the period 2000-2006. They encourage the development of disadvantaged regions and promote social and human development. The Structural Funds cover the bulk of the EU's expenditure on cultural activities, as the cultural sector acts as a source of employment and a driving force behind local development by generating economic activities such as tourism and electronic services. Financial aid focuses on three main objectives:

  • helping regions whose development is lagging behind to catch up (Objective 1);
  • supporting economic and social conversion in areas facing structural difficulties (Objective 2);
  • modernising systems of training and promoting employment (Objective 3).

Funding is awarded on the basis of operational programmes adopted by the Commission in response to proposals from the Member States (94% of appropriations), which themselves are a component of the policies adopted by the Commission at the beginning of the programming period (2000-2006).

Teza: Ob pridobitvi OI bi Sarajevo postalo stabilno in sodobno evropsko mesto
Slogan: Olympic Games Back To Sarajevo
Programme: The Balkans: CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation Council Regulation (EC) No.2666/2000
Reference: EuropeAid/114704/C/G/Multi Implementing Body: European Commission Delegation on behalf of the local authorities
Field research: LOcal COMmunity OportuniTiEs (LOCOMOTE)

LOCOMOTE - premikati se.

Locomotion - vesoljno znana pesem izredno popularne avstralske pevke z dobro zadnjico.

001-locomote-pre

002-locomote-pre

003-locomote-pre

004-locomote-pre

005-locomote-pre

006-locomote-pre

007-locomote-pre

008-locomote-pre

009-locomote-pre

010-locomote-pre

011-locomote-pre

012-locomote-pre

013-locomote-pre

014-locomote-pre

015-locomote-pre

016-locomote-pre

017-locomote-pre

018-locomote-pre

019-locomote-pre

020-locomote-pre

021-locomote-pre

022-locomote-pre

023-locomote-pre

024-locomote-pre

025-locomote-pre

026-locomote-pre

027-locomote-pre

028-locomote-pre

029-locomote-pre

030-locomote-pre

031-locomote-pre

032-locomote-pre

033-locomote-pre

034-locomote-pre

035-locomote-pre

036-locomote-pre

037-locomote-pre

038-locomote-pre

039-locomote-pre

040-locomote-pre

041-locomote-pre

042-locomote-pre

043-locomote-pre

044-locomote-pre

045-locomote-pre

046-locomote-pre

047-locomote-pre

048-locomote-pre

049-locomote-pre

050-locomote-pre

051-locomote-pre

052-locomote-pre

053-locomote-pre

054-locomote-pre

055-locomote-pre

056-locomote-pre

057-locomote-pre

058-locomote-pre

059-locomote-pre

060-locomote-pre

061-locomote-pre

062-locomote-pre

063-locomote-pre

064-locomote-pre

065-locomote-pre

066-locomote-pre

067-locomote-pre

068-locomote-pre

069-locomote-pre

070-locomote-pre

071-locomote-pre

072-locomote-pre

073-locomote-pre

074-locomote-pre

075-locomote-pre

076-locomote-pre

077-locomote-pre

078-locomote-pre

079-locomote-pre

080-locomote-pre

081-locomote-pre

082-locomote-pre

083-locomote-pre

084-locomote-pre

085-locomote-pre

086-locomote-pre

087-locomote-pre

088-locomote-pre

089-locomote-pre

090-locomote-pre

091-locomote-pre

092-locomote-pre

093-locomote-pre

094-locomote-pre

095-locomote-pre

096-locomote-pre

097-locomote-pre

098-locomote-pre

099-locomote-pre

100-locomote-pre

101-locomote-pre

102-locomote-pre

103-locomote-pre

104-locomote-pre

105-locomote-pre

106-locomote-pre

107-locomote-pre

108-locomote-pre

109-locomote-pre

110-locomote-pre

111-locomote-pre

112-locomote-pre

113-locomote-pre

114-locomote-pre

115-locomote-pre

116-locomote-pre

117-locomote-pre

118-locomote-pre

119-locomote-pre

120-locomote-pre

121-locomote-pre

122-locomote-pre

123-locomote-pre

124-locomote-pre

125-locomote-pre

126-locomote-pre

127-locomote-pre

128-locomote-pre

129-locomote-pre

130-locomote-pre

131-locomote-pre

132-locomote-pre

133-locomote-pre

134-locomote-pre

135-locomote-pre

136-locomote-pre

137-locomote-pre

138-locomote-pre

139-locomote-pre

140-locomote-pre

141-locomote-pre

142-locomote-pre

143-locomote-pre

144-locomote-pre

145-locomote-pre

146-locomote-pre

147-locomote-pre

148-locomote-pre

Pregled stroškov

Prevoz 732,80 EUR
Pijača 658,00 EUR
Jedača 105,00 EUR
Nočitev 1.477,00 EUR
Majice 268,00 EUR
Zavarovanje 125,00 EUR
Kultura 7,00 EUR
Šport 36,00 EUR

Vsak udeleženec je prispeval 215 EUR, kar znese 3.440 EUR. Po plačilu vseh obveznosti in pridobljenih popustih je v blagajni ostalo 22 EUR (15 EUR + 1670 SIT).

Podrobnejši pregled stroškov