• Arhiv
  • POMEMBNO: Odjave od izpitov
 
15. 1. 2012

POMEMBNO: Odjave od izpitov

S strani referata za študentske zadeve smo bili opozorjeni na novo obliko prijavnice za pristop k izpitu, ki profesorju onemogoča odjavo študenta:

"Obveščam Vas, da smo v študijskem letu 2011/2012 skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM spremenili izpitno prijavnico in tako profesorji študentov ne morete več odjavljati na izpitu samem, saj pravilnik te možnosti ne dopušča. V primeru, da boste označili, da študent k izpitu ni pristopil, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Študent se lahko od izpita odjavi sam, najkasneje dva dni pred izpitom. Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila."