Dodiplomski študij:

Bibliografija

Most of the papers available from this document appear in print, and the corresponding copyright is held by the publisher. While the papers can be used for personal use, redistribution or reprinting for commercial purposes is prohibited. Please let me know if you have cited any of my work. Visit COBISS database for the complete list of bibliography items.

 • Zmago Brezočnik, Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, "Model checking using Spin and SpinRCP = Preverjanje modelov z uporabo orodij Spin in SpinRCP", Informacije MIDEM, vol. 43, no. 4, str. 235-250. [COBISS.SI-ID 17523222, bibtex, pdf]
 • Tim Kovše, Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, "Eclipse plug-in for spin and st2msc tools-tool presentation", Lect. notes comput. sci., vol. 5578, pages 143-147, 2009. [COBISS.SI-ID 13289750, bibtex, pdf]
 • Aleksander Vreže, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Sdl2pml - tool for automated generation of Promela model from SDL specification",Comput. stand. interfaces, vol. 31, iss. 4, str. 779-786, June 2009, doi: 10.1016/j.csi.2008.09.005. [COBISS.SI-ID 13208086, bibtex, pdf]
 • Tim Kovše, Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže in Zmago Brezočnik, "Spin Trail to Message Sequence Chart Conversion Tool". The 10th International Conference on Telecomunications, 2009, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 11273750, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Automated Generation of Promela Model from SDL Specification", Computer Standards & Interfaces, 2007, iss. 4, vol. 29, pages 449-461. [COBISS.SI-ID 11273750, bibtex, pdf].
 • Andrej Romih, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Širokopasovni nizkošumni oscilatorji spektralnega analizatorja", Štirinajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2005, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 9850902, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Toward automatic generation of Promela models from SDL specification", 8th International Conference on Telecommunications, Zagreb, Croatia, 2005. [COBISS.SI-ID 9627414, bibtex, pdf].
 • Aleksander Vreže, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Development of MGCP protocol stack for SI2000 digital switch node", Electrotechnical Review, 2005. [COBISS.SI-ID 9559574, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Verification of an SDL specification - a case study", Electrotechnical Review, 2005. [COBISS.SI-ID 9559062, bibtex, pdf]. 
 • Boštjan Vlaovič, "Avtomatska tvorba modelov s sondami iz specifikacije sistema v jeziku SDL", doktorska disertacija, Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 217706496, bibtex, pdf].
 • Anton Zorko, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Digitalni prenos merilnih vrednosti v industrijskih sistemih", Dvanajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2003, Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 8227350, bibtex, pdf].
 • Rudi Krebs, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Prehod na konvergenčna omrežja z uporabo tuneliranja DSS1 v H.323", Dvanajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2003, Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 8221462, bibtex, pdf].
 • Peter Vicman, Simon Nedok, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "SIPIS - SIP Info Service", IASTED International Conference Applied Informatics, Innsbruck, Austria, 2002. [COBISS.SI-ID 6914838, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Simon Nedok, Peter Vicman, Zmago Brezočnik, "SIP-DSS1 Signalling Gateway", E-generation: technology for business momentum, Cork, Ireland, 2002. [COBISS.SI-ID 7495702, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Analog subscriber call generator", Electrotechnical Review, 2002. [COBISS.SI-ID 7689750, bibtex, pdf].
 • Dragoslav Petrovič,Boštjan Vlaovič, "MBone : ogrodno omrežje za oddajo več uporabnikom hkrati", Deseta Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2001, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 6541334, bibtex, pdf].
 • Dragoslav Petrovič, Boštjan Vlaovič, "Orodja za uporabo omrežja MBone", Deseta Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2001, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 6541334, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Packet Based Telephony", International conference on trends in communications, Eurocon'2001, Bratislava, Slovakia, 2001. [COBISS.SI-ID 6387734, bibtex, pdf, cited by].
 • Simon Nedok, Boštjan Vlaovič, Tatjana Kapus, Zmago Brezočnik, "FSK message indication service for analog telephone", 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2001), Rethymno, Greece, 2001. [COBISS.SI-ID 6522390, bibtex, pdf].
 • Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Uporaba jezika SDL pri predmetu Programska oprema v TK sistemih", Deveta Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK, 2000, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 5816342, bibtex, pdf, cited by].
 • Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Testing of switch node with Call generator software module", IASTED international conference, February 2000, Innsbruck, Austria. [COBISS.SI-ID 5346582, bibtex, pdf].  
 • Boštjan Vlaovič, "Generator klicev za telefonsko centralo MLB SI2000 V5", diplomsko delo univerzitetnega študija, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 4828438, bibtex, pdf].