Jadranje:

DIGIT

Pričetki projekta segajo v leto 2002, ko se je skupina prijateljev, takrat večinoma bolj teoretičnih jadralskih navdušencev, odločila, da bolje spozna morje, veter in jadranje.

Izvor imena

Skupino prijateljev, ki se je skupaj podala v jadralske avanture je bilo seveda potrebno poimenovati. Izbrali smo naslednji predlog:

European Union
Sixth Environment Action Programme
Environmental Assessment
SEA Studies, Reports and Guidance

Študija:
SEA and Integration of the Environment into Strategic Decision-Making
European Commission Contract
No. B4-3040/02/136634/APR/B4

Študija primera:
DIGIT - Dolphin Interaction and Gel reductIon sTudy

Zadevo smo utemeljili s sledečim sestavkom:

Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno proučevanje interdisciplinarno in njeno reševanje povezano z usklajeno in aktivno udeležbo različnih in številnih dejavnikov. K problemom okolja je mogoče pristopiti z vidika okolja v ožjem smislu, gospodarskega razvoja, razvoja znanosti in tehnike idr. Vsak nacionalni program je zaradi kompleksnosti problematike bolj ali manj necelovit, na mnogo vprašanj ne odgovarja ter jih prepušča v roke sposobnim posameznikom t.i. jadralcem-intelektualcem.

Osnovni cilj projekta je osredotočen na razreševanje najpomembnejših problemov v okolju in je samo prvi korak k dolgoročnemu obvladovanju problematike razmerij med naravo in družbo.

Pričakovani rezultati tedenske študije primera (case-study):

  1. strokovno utemeljen izbor ključnih problemov okolja,
  2. uspešnost in učinkovitost mehanizmov njihovega razreševanja ter
  3. dosežen preustroj vedenjskih aktivnostih ob srečanju z delfini in porabe gela po načelih trajnosti.

Brez želje, da bi raziskava razrešila številne konceptualne in metodološke dileme, je, zaradi nujnosti nedvoumno opredeljenega predmeta obvladovanja, ta projekt osredotočen samo na tisti vidik problemov v okolju, ki jih povzroča človek s svojim poseganjem med jadranjem.