15. 6. 2011

OTS - Sodobne tehnologije in storitve

Spoštovani!

Pred ne tako davnimi leti smo razumeli pomen vsakega bita, registra in prekinitve ter podrobno poznali in obvladovali dogajanje v računalnikih, na katerih smo izvajali svoje aplikacije. Danes pa ne le, da ne vemo več, kaj se dogaja ob zagonu sistema ali proženju storitve, tudi podatki in aplikacije so skupaj z računalnikom z ali izpod mize in sistemske sobe izginili neznano kam… Nivo abstrakcije se je znatno povečal. Naši osnovni gradniki niso le preproste funkcije iz posameznih knjižnic, temveč vseobsegajoča ogrodja in celovite poslovne storitve, ki jih povezujemo v t.i. storitvene aplikacije in poslovne sestavljanke. Vedno več časa posvečamo poslovnim izzivom, razumevanju poslovnih ciljev in procesov. Kljub povečani stopnji abstrakcije pa je naš vsakdan zaznamovan tudi s konkretnimi tehničnimi izzivi. Če ne prej, pa takrat, ko je potrebno zagotoviti ustrezno zmogljivost, zanesljivost, povezljivost, varnost itd. Zmožnost abstrahiranja nam ob soočenju s konkretnimi izzivi sama po sebi še ne nudi rešitev in odgovorov. Vpogled v ozadje sodobnih tehnologij in orodij ter poznavanje aktualnih tehnično-tehnoloških vidikov informacijskih rešitev in storitev lahko znatno pomaga pri razreševanju morebitnih zapletov. 

Konferenca OTS ostaja dogodek, kjer se ne ustavimo zgolj na dogajanjih na vidnem delu »prizorišča« – pogledamo namreč tudi v zakulisje ter preko izmenjave izkušenj in predstavitve strokovnih stališč iščemo razloge za pričakovano ali nepričakovano, ustrezno ali neustrezno delovanje sistemov. 

Ključni izziv je, kako za zapleten problem zagotoviti enostavno in učinkovito rešitev – tako na poslovnem in organizacijskem kot tehničnem nivoju! 

Prepričani smo, da vam bo sodelovanje na šestnajsti konferenci OTS 2011 pri tem v oporo in pomoč. 

prof.dr. Marjan Heričko, 
predsednik konference OTS 2011