17. 6. 2011

IEEE tekmovanje študentskih referatov

Tekmovanje študentskih referatov 2011
Slovenske sekcije IEEE

Študentom elektrotehnike, računalništva in informatike in njihovim mentorjem!


V času od 19.9 do 21.9.2011 bo v Portorožu potekala dvajseta Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2011, ki jo organizira Slovenska sekcija IEEE. Kot vsako leto, bo tudi letos potekalo tekmovanje študentskih referatov, namenjeno študentskim članom IEEE. Tekmovanje je odprto tudi za vse druge dodiplomske in podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh slovenskih univerzah, ki niso diplomirali pred 30. 9. 2010.

Tekmovanje je hkrati tudi izbira slovenskih predstavnikov za študentsko tekmovanje IEEE Regije 8, ki obsega Evropo, Afriko, Azijo brez Daljnega vzhoda, kjer so se naši študentje pogosto uvrščali na vodila mesta.

Rok za oddajo celotnega prispevka je 9. september 2011. Pri izdelavi izdelka uporabite navodila objavljena na strani konference ERK (http://www.ieee.si/erk/index.html). Dolžina prispevka naj ne preseže 6 strani.

Če vaše delo predstavlja del večjega projekta raziskovalne skupine ali nadaljevanje obširnejše raziskave, v prispevku poudarite originalnost vašega dela, delo drugih pa opišite le v obsegu, potrebnem za razumevanje celotnega konteksta.

Razporeditev snovi po poglavjih naj bi ustrezala pravilom za strokovno pisanje oziroma po priporočilih za članke pri mednarodnih revijah. Jedrnat, primerno dolg in jasen povzetek ter ustrezno navedena literatura sta nepogrešljiva pri tovrstnem pisanju.

Pisni izdelki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, govorni in predstavitveni jezik na ERK je slovenski, na regijski konferenci pa angleški.

Rok za oddajo razširjenega povzetka (na dveh straneh) je 18. julij 2011 prek spletne strani http://www.ieee.si/erk/. Pri izdelavi povzetka prav tako uporabite navodila s strani konference ERK.

Povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, zato naj bodo napisani v formatu za konferenco ERK (http://www.ieee.si/erk/), vendar le na dveh straneh. Na ustno predstavitev bo žirija povabila  največ 10 najbolje ocenjenih prispevkov.

Lepo pozdravljeni,


as. dr. Matevž Kunaver
svetovalec Študentske veje IEEE UL
FE, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel: 01 4768 854
E-pošta: matevz.kunaver(pri)fe.uni-lj.si