17. 11. 2003

Mobilni internet

Mobilne komunikacije in internet sta glavna spodbujevalca uporabe telekomunikacijskih storitev. Število uporabnikov mobilnih telefonov in Interneta se vztrajno veča in s tem tudi delež tistih, ki uporabljajo obe omrežji. Logična posledica tega dejstva je, da je vse več uporabnikov zainteresiranih za mobilni dostop do Interneta, kar tehnologija že omogoča, razširitev nabora storitev pa je v poslovnem interesu operaterjev in ponudnikov vsebin. Do široke in enostavne uporabe "Mobilnega Interneta" bo potrebno narediti še nekaj korakov v smeri razvoja tehnologij, storitev in navajanja uporabnikov.

Prvi sklop predavanj na delavnici se tako nanaša na tehnologije in možne optimizacije mobilnega omrežja. Obravnavane bodo teme kot so mobilnost uporabnikov in naprav, prehajanje med omrežji različnih operaterjev, razvoj in implementacija mobilne infrastrukture, prilagajanje vsebin omrežju in uporabniku (terminalu) in drugo.

V drugem sklopu bodo avtorji podrobneje predstavili stanje na področju storitev in možnosti mobilnega dostopa do vsebin. Tu bo poudarek predvsem na že delujočih storitvah in aplikacijah, ki bodo tudi praktično prikazane.

Tretji sklop obravnava predvsem uporabnikovo dojemanje in sprejemanje hitrih sprememb na področju mobilnosti in dostopa do informacij. Tu so še posebej pomembni in zanimivi sociološki in psihološki vidiki mobilnosti ter vloga spleta kot medija.

Predstavljena tematika bo prav gotovo pritegnila širok krog strokovnjakov, operaterjev omrežij, dobaviteljev opreme ter ponudnikov storitev, aplikacij in vsebin. Verjetno pa tudi vedoželjne uporabnike interneta, ki želijo izvedeti več o smereh njegovega razvoja.

Osnova delavnice je skrben izbor predavanj, ki bodo podprta z razstavo plakatov, predvsem aplikacij. Pričakujemo, da bodo udeleženci sodelovali pri razpravah po predavanjih, kar bo razjasnilo marsikatero nejasnost.