11. 3. 2004

Pristop k EU - Priložnosti in pričakovane težave na telekomunikacijskem trgu

Konferenca SIST in ETSI, Ljubljana, Slovenia.