14. 11. 2005

STORITEV TROJČEK (Triple Play)

Ponovna rast telekomunikacijske industrije je vzpodbudila ponudnike storitev k sprejetju načrtov za novo generacijo storitev IP. Obstoječe storitve se v omrežjih IP zlivajo z vedno večjim številom novih storitev. Akcijo podpirajo tudi dobavitelji opreme z novo generacijo opreme, potrebne za razvoj infrastrukture in storitev.

Ponudniki storitev želijo na odprtem trgu zadržati svoj tržni delež, zato v svoj portfelj dodajajo vedno bolj atraktivne storitve. Med njimi je morda najzanimivejša storitev trojček, ki v omrežju IP združuje govor, podatke in video. Govor in video, ki sta bila tipično vodovno orientirana, sta v vse večji meri na voljo v paketnih omrežjih in se zlivata s podatkovnimi storitvami v storitev trojček. Rezultat so nižji stroški, saj vse storitve lahkozagotavlja en ponudnik na skupnem dostopovnem vodu. Ponudniki ne morejo ostati hladni ob napovedi, da lahko storitev celo podvoji povprečen prihodek od uporabnika in to na obstoječi infrastrukturi. Izkušnje kažejo, da povezava storitev prispeva k obdržanju strank in tudi s tega vidika je storitev trojček zanimiva za ponudnike.

Interes se kaže tudi na strani uporabnikov. Tako rezidenčni uporabniki, ki imajo dostop urejen z uporabo kabelskega ali DSL priključka, kot poslovni uporabniki, ki imajo z optičnimi povezavami že širokopasovni dostop, ga žele izkoristiti kot vsestoritveno omrežje.

Zahtevam mora slediti tudi standardizacija. Tako standard kodiranja MPEG-4/H.264 omogoča pri pasovni širini 2 Mbit/s enako kakovosten video kot kompresija MPEG-2 pri pasovni širini 4 Mbit/s. Omrežje pa mora zagotavljati tudi različne nivoje kakovosti storitev, kar omogoča diferencirane storitve.

Koncept storitve trojčka morda marsikomu izgleda inovativen, čeprav so uporabniki uživali njene prednosti že vrsto let, ne da bi se tega zavedali. Zagotavljanje govornih, video in podatkovnih storitev ni novo in seveda se zastavlja vprašanje zakaj toliko publicitete v zadnjem času? Odgovor je njihovo zlitje. Atraktivnost še povečuje zlitje storitve trojčka z mobilnimi aplikacijami, kar omogoča video klice med mobilniki 3G, osebnimi računalniki in televizorji.

Možni so različni pristopi k uvajanju storitve trojček. Tradicionalni je tipičen za telekomunikacijske operaterje, ki si prizadevajo zagotoviti okolje, čim bolj podobno tradicionalnim storitvam v telefonskem omrežju. Pristop ponudnikov internetnih storitev kombinira najpomembnejše storitve telefonskega omrežja z novimi storitvami IP. Pristop kabelskih operaterjev pa njihovim video storitvam dodaja podatkovne ter govorne storitve. 

Za telekomunikacijske operaterje lahko rečemo, da imajo bogate izkušnje z zagotavljanjem govornih in podatkovnih storitev. Drugače pa je z video komponento, ki tipično zajema večkanalno digitalno TV, video na zahtevo, učenje na daljavo, storitve pametne stavbe, elektronskega programskega vodiča, finančne informacije in interaktivne igre ter jim predstavlja resen izziv. 

Tradicionalni pristop centralizira storitve v programirljivem stikalu, ki opravlja tudi vlogo vmesnika s sistemom za zaračunavanje in sistemom, ki skrbi za stranke. Tipično se uporablja protokol MGCP. Internetni pristop v večini primerov decentralizira storitve. Omrežje zagotavlja le povezljivost, aplikacije pa se izvajajo v opremi na robu omrežja, kar zagotavlja ekonomičnejšo in elastičnejšo infrastrukturo s protokolom SIP, z enostavnejšim uvajanjem novih storitev. 

Storitev trojček zahteva ustrezno transportno in dostopovno omrežje ter dostop do novih vsebin. Pri tem je treba računati z zelo raznolikimi zahtevami strank, kar lahko pomeni različno uporabniško opremo in nove zahteve za sistem zaračunavanja ter podporo obratovanju in upravljanju z delovno silo. Rešiti je treba kar nekaj odprtih vprašanj. Na te želimo opozoriti na delavnici in vzpodbuditi razpravo o njih. Tako bomo govorili o konceptu, kakovosti in zaračunavanju storitve, protokolih, zahtevah za infrastrukturo, razvoju novih storitev, dostopu do novih vsebin in njihovi zaščiti, terminalski opremi, storitvenih strežnikih, o strategiji zlivanja in o medsebojni obratovalnosti. Seveda so tu še zelo pomembna vprašanja standardizacije in regulative. 

Pričakujemo, da bo delavnica zanimiva za širok krog poslušalcev, za strokovnjake iz vrst upraviteljev omrežij, ponudnikov storitev, proizvajalcev in dobaviteljev opreme, razvijalcev aplikacij, družboslovcev, predstavnikov javnih medijev ter uporabnikov.

Zapisal: Programski odbor delavnice