16. 4. 2007

VITEL: Brezžični širokopasovni dostop

Razvijamo se v mobilno družbo. Naše delo ni več vezano na pisarno, do informacij dostopamo od koderkoli in kadarkoli. Koncept mobilnega podjetja prinaša številne nove priložnosti. S prenosnimi ali mobilnimi terminali opravljamo svoje naloge in se zabavamo, ne da bi se zavedali, da uporabljamo in prehajamo med različnimi omrežji. 

Cilj razvoja je oblikovanje omrežja, ki bo transparentno vključevalo fiksne telefone, brezžične telefone, telefone IP in mobilne telefone. Koncept IMS (IP Multimedia Subsystem) podpira to zlivanje in združevanje. Za vse oblike komuniciranja bo skupna platforma IP. 

Brezžični širokopasovni dostop omogoča revolucijo v načinu komuniciranja, dela, učenja in igranja. Torej je dobra podlaga za osebne storitve z dodano vrednostjo.

Zahteva po mobilnosti je poudarjena v naslednjih tipičnih primerih

 • interakcija med dvema udeležencema v realnem času,
 • sodelovanje več partnerjev,
 • stalna povezanost s podjetjem in ažuriranje podatkov,
 • dostop do zalednih virov in
 • komunikacija stroj-stroj.

Evropska unija je marca 2005 pričela s projektom »e-mobilnosti«. Z njim želi spodbuditi tehnološki razvoj mobilnih in brezžičnih komunikacij, tako da bi služile državljanom in ekonomiji Evrope. En od poudarkov je izboljšanje sodelovanja industrije, raziskovalcev in državnih upravnih organov.

Potrebe po brezžičnem širokopasovnem dostopu so prisotne v najrazličnejših okoljih. Komunicirati si želimo na razdaljah nekaj metrov z uporabo osebnih omrežij (PAN), na razdaljah nekaj sto metrov v okviru hišnih omrežij (HAN) in tako imenovanih vročih točk ter z uporabo prostranih omrežij.

Kot je značilno za vsako novost, tudi tu različni dobavitelji ponujajo različne tehniške rešitve. Številne si med seboj konkurirajo, mnoge pa se učinkovito dopolnjujejo. V okviru delavnice bodo predstavljene zanimivejše rešitve širokopasovnega brezžičnega fiksnega in mobilnega dostopa, osvetljene iz različnih zornih kotov. Obravnavali bomo:

 • tehniške rešitve:
  • Bluetooth, UWB, Zigbee,
  • Wi-Fi,
  • WiMAX,
  • širokopasovna celična omrežja,
 • aplikacije in storitve,
 • regulativo.

Delavnica je namenjena širšemu krogu poslušalcev, strokovnjakom iz vrst obratovalcev omrežij, ponudnikom storitev, proizvajalcem in dobaviteljem opreme, razvijalcem aplikacij, kakor tudi uporabnikom.

Zapisal: Programski odbor VITEL