5. 11. 2007

VITEL - Optična dostopovna omrežja

Optični dostop, optična dostopovna omrežja in optične dostopovne tehnologije so zelo aktualne teme. V slovenskem prostoru letno poteka seminar »Optične komunikacije«, v organizaciji Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, z namenom, da seznanja s stanjem in razvojem ter da obravnava strokovna vprašanja in ekspertne teme optičnega dostopa, nenazadnje tudi zaradi velikega gospodarskega pomena, ki ga bo imela izgradnja optičnega dostopovnega omrežja.

V času, ko se zanimanje za optični dostop povečuje in pridobiva v svetovnih razmerjih nov zagon, ko se tudi v domačem okolju poraja interes in se tudi že odvija gradbena dejavnost na nekaterih mestnih področjih je potrebno in primerno, da to tehnološko področje na delavnici VITEL v zadostni širini predstavimo slovenskim strokovnjakom,.

Na delavnici o optičnih dostopovnih omrežjih želimo predstavili:

  • stanje v svetu,
  • stanje v Evropi in nekatrih naprednejših članicah,
  • stanje v Sloveniji,
  • standarde in tehnologije,
  • arhitekturo omrežij in
  • napovedi možnega razvoja.


Ne glede na to, da optična dostopovna omrežja po prenosni zmogljivosti (bit•km) močno presegajo vse druge zvrsti dostopovnih omrežij, pa je ekonomija uvajanja omrežja tista, ki določa prioritete. Ni vprašanje v tem, ali in katera zvrst dostopa bo prevladovala, vprašanje je, kako z različnimi tehnologijami, s katerimi razpolagamo, dosežemo največji učinek. 

V optičnem dostopu lahko izbiramo med različnimi rešitvami, kot so

  • pasivna in aktivna optična dostopovna omrežja: PON, AON
  • različne konfiguracije optičnega in hibridnega optično-žičnega omrežja: FTTx, FTTH, FTTP, FTTB, FTTC, FTTN, PtP, PtMP
  •  različni standardi: APON, BPON, GPON, EPON, GEPON, WDM PON, drugi.


Skupaj z obravnavo optičnih dostopovnih omrežij se bomo na delavnici VITEL primerjalno dotikali tudi drugih zvrsti dostopovnih omrežij, kot so žična dostopovna omrežja in radijska dostopovna omrežja. Seveda so tu še zelo pomembna vprašanja regulative na tem področju. 

Ob pospešenem uvajanju optičnega dostopovnega omrežja v težiščnih predelih sveta (Daljni vzhod in Severna Amerika) in tudi v posameznih evropskih državah, pa žal Evropa kot celota močno zaostaja za razvojem, z njo pa tudi Slovenija. Zato je FTTH Council Europe, ki združuje različne zainteresirane partnerje, junija 2007 pozval vse akterje, naj v naslednjih 3-5 letih 10-krat povečajo število optičnih priključkov, torej s sedanjih 820.000 priključkov na 8 milijonov priključkov koncem leta 2012. Skladno s tem želimo na jubilejni dvajseti delavnici VITEL z strokovnim pogledom prispevati k nadaljnemu kvalitetnemu razvoja optičnega dostopovnega omrežja v Sloveniji.

Delavnica je namenjena širšemu krogu udeležencev, med njimi zlasti strokovnjakom iz vrst obratovalcev omrežij, ponudnikom storitev, proizvajalcem in dobaviteljem opreme, razvijalcem aplikacij in uporabnikom.

Tuji in domači predavatelji prihajajo z univerz, raziskovalnih organizacij ter iz podjetij, ki so zainteresirana ali udeležena pri razvoju in postavitvi optičnega dostopovnega omrežja. 

Zapisal: Programski odbor VITEL