• Projekti
  • Merjenje višine z uporabo digitalnega senzorja pritiska
 
8. 4. 2009

Merjenje višine z uporabo digitalnega senzorja pritiska

Slovenski naslov:

Merjenje višine z uporabo digitalnega senzorja pritiska

Angleški naslov:

Altitude Measurement with Digital Pressure Sensor

Študijski program:

Univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Diplomski predmet:

Mikroračunalniški sistemi II

Študent:

Andrej Vrečer

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

V okviru diplomskega dela smo razvili sistem, ki z uporabo digitalnega senzorja pritiska in 8-bitnega mikrokrmilnika meri relativno višino modela glede na površino Zemlje, njegova teža pa ne presega 10 g. Vrednosti meritev se med letom vpisujejo v pomnilnik in so kasneje na voljo za analizo in študijo z uporabo osebnega računalnika. Sistem omogoča, da uporabnik označi trenutek v fazi leta z značko, ki je prikazana ob izrisu grafa višine na osebnem računalniku. Za potrebe tekmovalne kategorije F5J sistem dodatno omogoča tudi izklop pogonskega motorja na vnaprej določeni višini.

slika5.2

Orodje za načrtovanje Protel99 SE

slika6.1

Blokovna shema sistema

slika6.5

Končni izdelek

slika6.7

USB vmesnik

slika7.2

Grafični prikaz podatkov