• Projekti
  • Integracija orodja sdl2pml v razvojno okolje Eclipse
 
28. 11. 2005

Integracija orodja sdl2pml v razvojno okolje Eclipse

Razpisana: 28. 11. 2005 

Dodeljena: 
Zagovarjana: 
Študent: 
Raziskovalec: Aleksander Vreže, dr. Boštjan Vlaovič

Opis naloge:

Orodje sdl2pml se uporablja za avtomatsko tvorbo modela sistema v jeziku Promela iz opisa specifikacije v jeziku SDL. Orodje je v implementirano v jeziku C++, je zelo obsežno in je v celoti neodvisno od drugih orodij. Trenutna implementacija orodja omogoča samo tekstovni vmesnik. Potek izvajanja orodja je odvisen od številnih vhodnih parametrov, ki jih navede uporabnik, in od samega opisa specifikacije v jeziku SDL.

Avtomatska tvorba modela sistema sestoji iz dveh faz. V prvi fazi se naredi izčrpna analiza specifikacije sistema. Rezultati analize se shranijo v številne tekstovne datoteke. Sledi druga faza v kateri se tvori model sistema. Pri tvorbi modela se uporabijo rezultati analize iz prve faze.

V okviru tega diplomskega dela se bo razvil vtič (plug-in), ki bo omogočal uporabo orodja sdl2pml v orodju Eclipse. Namen razvoja vtiča je omogočiti uporabniku prijaznejše in hitrejše delo ter večji pregled nad postopkom tvorbe modela sistema. Dodatno se bo implementiral modul za shranjevanje podatkov v CVS (Concurrent Version System). S pomočjo tega modula se bo natačno beležil celoten postopek tvorbe modela sistema.

Zaželjena znanja: C++, Java

Formalna verifikacija telekomunikacijskih sistemov

V okviru Laboratorija za mikroračunalniške sisteme se raziskovalno ukvarjamo s formalno verifikacijo telekomunikacijskih sistemov s poudarkom na verifikaciji protokolov. V okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih del smo pod mentorstvom red. prof. dr. Zmaga Brezočnika in izr. prof. dr. Tatjane Kapus razvili več programskih orodij. Delo na tem področju ni nikoli v celoti zaključeno, zato vas vabimo, da s svojim diplomskim delom prispevate k uresničitvi zastavljenih ciljev.

Od kandidata se ne pričakuje znanje s področja formalne verifikacije, pričakuje pa se pozitiven odnos do dela in želja po osvajanju novih znanj s področja razvoja programske opreme. Delo bo orientirano aplikativno s končnim ciljem razvoja dela okolja za formalno verifikacijo protokolov v telekomunikacijah, ki bo uporabno tudi za industrijske potrebe. Po opravljenem diplomskem delu nudimo možnost nadaljevanja študija v okviru razpisanih tem za magistrski in doktorski študij. Možen je tudi dogovor o zaposlitvi v okviru programa mladi raziskovalci.

Razvojno delo bo potekalo v sodelovanju s podiplomskimi študenti in raziskovalci na zmogljivem 64-bitnem strežniku pod operacijskim sistemom Linux. Za razvojno okolje smo izbrali Eclipse, ki ...

Zainteresirani kandidati naj pošljejo e-sporočilo na naslov bostjan.vlaovic[AT]uni-mb.si ali pokličejo na telefon +386 2 220 7217 (dr. Boštjan Vlaovič).