29. 8. 2008

Delavnice za radioamaterje

V okviru celoletnega projekta "Radioamaterske delavnice 2008" smo izvedli večje število izobraževalnih srečanj, kjer smo poleg osnovnega teoretičnega znanja pridobivali tudi praktične izkušnje na področju konstruktorstva, samogradnje in dela z radijsko postajo. Pri tem smo sodelovali z Laboratorijem za mikroračunalniške sisteme na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacijeUM FERI in Društvom študentov FERI. Posebna zahvala velja Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, ki je projekte tudi finančno podprla.

Fotografije

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

005-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

006-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

007-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

008-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

009-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

010-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

011-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

012-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

013-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

014-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

015-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

016-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

017-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

019-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

020-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

021-2008.02.13-Radioamaterske delavnice.jpg-med

022-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

023-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

024-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

025-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

026-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

027-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

028-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

029-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

030-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

031-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

032-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

033-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

034-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

035-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

036-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

037-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

038-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

039-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

040-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

041-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

042-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

043-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

044-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

045-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

046-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

047-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

048-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

049-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

050-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

051-2008.02.20-Radioamaterske delavnice.jpg-med

Izvedeni radioamaterski projekti

1. Ime projekta: Delavnica "Izdelava smrekice z LED diodami in melodijo"

Opis:

Za začetnike bomo pripravili tiskanino v obliki smrekice na katero bodo namestili diode ter s pomočjo mikrokrmilnika nadzorovali njihovo prižiganje. Z mikrokrmilnikom se bo lahko izvedla tudi spremljevalna melodija. Pri tem se bodo naučili osnov uporabe opreme za spajkanje in se spoznali z merjenjem osnovnih električnih veličin z uporabo univerzalnega merilnika.

2. Ime projekta: Delavnica "Izdelava video generatorja"

Opis: 

Projekt pri katerem se bodo udeleženci podrobneje spoznali s programiranjem mikrokrmilnikov in osnovami generiranja video signalov. Izdelali bodo video generator, ki bo omogočal prikaz testne slike. Preko tipkovnice in zaslona LCD bodo omogočili vnos besedila, ki se bo izpisalo na testni video sliki. 

3. Ime projekta: Delavnica "Izdelava merilnika frekvence"

Opis: 

V okviru delavnice bodo udeleženci izdelali merilnik frekvence za tri frekvenčna območja, in sicer:

1. DC do 100 MHz (visokoimpendančni vhod),

2. 200 kHz do 200 MHz (50 ohmski vhod) in

3. 20 MHz do vsaj 3 GHz (50 ohmski vhod). 

4. Ime projekta: Delavnica "Predelava NMT telefonov Benefon Delta in Benefon Forte "

Opis:

Predelava Benefon Delte v ročno radioamatersko postajo. Radioklubu "ŠTUDENT" Maribor, S59DXX, je bilo s strani Mobitela doniranih nekaj NMT telefonov Delta in Forte. Nekaj teh telefonov je še na voljo, ostalo pa je že v uporabi na radioamaterskih frekvencah. Telefone imamo namen razdeliti med študente in organizirati delavnice za njihovo predelavo za delo na radioamaterskih frekvencah. Telefoni Benefon Delta so primerni za mobilno delo, telefoni Benefon Forte pa so primernejši za trajne namestitve. Slednje bomo uporabili pri projektu »Izgradnja Echolink prehoda« za katerega bomo v prihodnosti pripravili ločeno vlogo. Udeleženci se bodo spoznali z osnovami delovanja radijskih postaj in njenih sklopov. Pri delu bodo uporabljali, poleg opreme za spajkanje, merilnik frekvence, univerzalni merilnik, osciloskop in spektralni analizator. 

5. Ime projekta: Delavnica "Predelava profesionalnih radijskih postaj"

Opis: 

Predelava različnih radijskih postaj za delo na radioamaterskih frekvencah. Mnoge službe pri svojem delu uporabljajo profesionalno radijsko opremo. Radioamaterji se  
vedno potrudimo, da ob zamenjavi le-teh z novejšo opremo pridobimo odpisano opremo. Namesto uničenja, jo predelamo za delo na radioamaterskih frekvenčnih pasovih. To je delavnica za tehnično podkovane radioamaterje, saj je potrebno dobro poznavanje delovanja radijske postaje, analiza konkretnega modela, izvedba zahtevnih meritev ter zasnova potrebnih sklopov za predelavo za delo na radioamaterskih frekvencah. Pri delu bodo uporabljali, poleg opreme za spajkanje, merilnik frekvence, univerzalni merilnik, osciloskop, spektralni analizator in programator za mikrokrmilnike.
 

 6. Ime projekta: Delavnica "Izdelava anten"

Opis: 

Udeleženci se bodo spoznali z osnovami razširjanja elektromagnetnega valovanja. Za izbrano frekvenčno območje (kratki val, UHF/VHF, WiFi, ipd.) bodo izračunali parametre izbranega tipa antene ter jo izdelali. Pravilno delovanje bodo potrdili z meritvijo in preverbo delovanja v praksi. Pri delu bodo uporabljali opremo za spajkanje, merilnik frekvence, univerzalni merilnik, merilnik stoječega valovanja, merilnik moči in spektralni analizator. 

7. Ime projekta: Delavnica "Delo z opremo za logistično podporo vodnikom psov za iskanje pogrešanih"

Opis: 

Udeleženci bodo spoznali princip delovanja sistema GPS in njegovo uporabo v povezavi s sistemom APRS za sledenje skupinam reševalcev, vodnikom psov, na terenu. Pri tem sbodo uporabljali različne radijske postaje in osebni računalnik. Predstavniki radiokluba so se v letu 2008 udeležili več mednarodnih vaj, tudi v tujini, in enega resničnega iskanja pogrešane osebe. 

8. Ime projekta: Delavnica "Vmesnik za priklop vremenske postaje na govorni repetitor"

Opis: 

To je zahtevnejši projekt pri katerem bodo udeleženci izdelali vmesnik za priklop izbrane vremenske postaje na govorni repetitor. Vmesnik bo omogočal krmiljenje z uporabo tonov DTMF (Dual Tome Multiple Frequency). Merjene vrednosti (npr.: temperatura, tlak, vlažnost, hitrost vetra, ipd.) bodo posredovane z uporabo govora. 

9. Ime projekta: Delavnica "Izdelava frekvenčne normale"

Opis: 

To je zahtevnejši projekt pri katerem bodo udeleženci izdelali frekvenčno normalo z natančnostjo vsaj 10-9. Pri tem bodo uporabili GPS sprejemnik in se zgledovali po članku "A GPS controlled frequency standard", objavljenem v VHF COMMUNICATIONS 2/2007.

 

Pregled aktivnosti

Za projekte, ki so jih izvajale zaključene skupine, so navedena celotna obdobja aktivnosti. Za delavnice, kjer se je izvajala vodena izdelava produktov, pa so navedeni le termini izvedbe delavnice.

Datum Lokacija Št.udeležencev Opis aktivnosti
29. 8. 2008 Menina 20 Gradnja Wi-Fi anten na taboru radioamaterjev
21. 8. 2008 UM FERI, LUMEN 3 Delo z opremo za logistično podporo vodnikom psov za iskanje pogrešanih (KV in PACTOR)
20. 8. 2008 UM FERI, LUMEN 3 Delo z opremo za logistično podporo vodnikom psov za iskanje pogrešanih (APRS)
19. 8. 2008 UM FERI, LUMEN 5 Delo z opremo za logistično podporo vodnikom psov za iskanje pogrešanih (delo z radijsko postajo)
maj-julij 2008 UM FERI, LUMEN 8 Vmesnik za priklop vremenske postaje na govorni repetitor
maj-julij 2008 UM FERI, LUMEN 9 Izdelava frekvenčne normale
maj-junlij 2008 UM FERI, LUMEN 12 Izdelava merilnika frekvence
maj-julij 2008 UM FERI, LUMEN 8 Izdelava video generatorja
9. 4. 2008 UM FERI, LUMEN 15 Izdelava anten za Wi-Fi.
2. 4. 2008 UM FERI, LUMEN 15 Izdelava anten za Wi-Fi (razprava na forumu FERI).
19. 3. 2006 UM FERI, LUMEN 9 Predelava NMT telefonov Beneton Delta v radijsko postajo.
20. 2. 2008 UM FERI, LUMEN 6 Predelava NMT telefonov Beneton Delta v radijsko postajo.
13. 2. 2008 UM FERI, LUMEN 11 Predelava profesionalnih radijskih postaj in NMT telefonov Beneton Delta v radijsko postajo.
6. 2. 2008 UM FERI, LUMEN 9 Sestavljanje smrekice in predelava NMT telefonov Beneton Delta v radijsko postajo.