11. 4. 2003

Študentska konferenca

Prihodnost so storitve!

V okviru Teleinfosa, osrednje telekomunikacijske prireditve, ki je potekala v ljubljanskem Cankarjevem domu od 9. do 12. aprila, je bila letos prvič organizirana tudi študentska konferenca.

Sodobno življenje narekuje integriranje telekomunikacij, računalništva in medijev v vsakdanji način življenja in cilji konference so bili opredeliti uporabnost, prijaznost in še zlasti dostopnost tako infrastrukture kot storitev in vsebin študentom slovenskih fakultet. Sodobni tehniki so morda ravno študentje najbolj naklonjeni, zato pa tudi najbolj kritični in obenem odprti za nove rešitve, ki bodo nedvomno zaznamovale prihajajoče telekomunikacije kot ponudbo vsebin in storitev.

Pester program predavanj in razprav konference, ki jo je moderiral Dragan Savić, se je dotikal širokega nabora aktualnih tematik s področja mobilnih komunikacij, širokopasovnega dostopa in modeliranja poslovnih procesov z informacijskimi orodji. Za popestritev je bil predstavljen tudi inovativni projekt LentInfo, govorno vodeni informacijski portal in storitve v telekomunikacijah naslednjih generacij, ki so ga pripravili v okviru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru, in program študija in študijskih praks v tujini. Za udobnejše, predvsem pa učinkovitejše izobraževanje mladih je bilo na konferenci govora tudi o sistemih e-izobraževanja, elektronskih podatkovnih bazah, forumih za interaktivno sodelovanje študentov in mentorjev ter drugih možnostih izobraževalne rabe telekomunikacijske opreme, ki bodo dale študiju povsem nove razsežnosti.

Študentje so konferenco sprejeli kot dobrodošel izziv in obenem priložnost, da ponudijo nove možnosti in ideje, kako prijazneje in dostopnejše urediti ponudbo računalniške opreme, možnost uporabe interneta in programskih vsebin, za katere do sedaj v prenekaterih izobraževalnih centrih žal še ni bilo poskrbljeno.

Na razpravi so študentje pokazali največ zanimanja predvsem za spletni referat. Ta je na nekaterih fakultetah že vpeljan, študentom nudi vpogled v ocene, rezultate izpitov, prijavljanje na izpite, urnike, literaturo ter posebne storitve, kot so obveščanje po SMS sporočilih in podobno. Študentje so z njim izredno zadovoljni, kljub uspešnosti pa večina fakultet še vedno odlaša s tovrstno posodobitvijo, kljub dejstvu, da bi le-ta pomenila močno olajšano administracijo tako fakulteti kot tudi študentom.

V ospredju je bila problematika še vedno premajhnih ali sploh nobenih kapacitet s potrebno ?dovolj? sodobno računalniško opremo, ki so študentom pri nas na razpolago. Tudi na tem področju je bilo opaziti, da je situacija na fakultetah zelo različna, povsod pa je število mest premajhno. Po mnenju študentov je potrebno uvesti sistem, ki bo zagotavljal določeno število vedno dostopnih mest za nujnejša opravila, nekaj pa naj jih bo seveda namenjeno tudi prostemu času.

Malo manj rožnata je situacija v zvezi s potrebnimi viri informacij in programsko opremo. Podatkovnih baz za naše študente ni ali pa zanje enostavno ne vedo, število knjig v knjižnicah pa je skopo, nekatere med njimi so celo le v tujih jezikih. Nekoliko drugače je s programsko opremo. Nekatere fakultete so poskrbele za uporabo prav vseh programov, tudi doma, drugje pa se zaplete pri dražjih programih, kjer nudijo študentom le okrnjene verzije, s katerimi zahtevanega dela ne morejo opraviti. Študentje predlagajo, da se spodbudi podjetja k razmišljanju, da z omogočanjem uporabe njihove programske opreme pridobijo bodoče strokovnjake za njihova orodja in obenem promovirajo lastno podjetje. Kontaktiranje z mentorji preko spletnih forumov se je po mnenju študentov obneslo le v primeru, ko so bili pobudniki in ustanovitelji profesorji sami, v vseh ostalih primerih pa se je končalo zgolj z zabavo.

Na konferenci so sodelovali tudi predstavniki nekaterih fakultet, ki so se z veseljem pridružili debati. Pojasnili so, da sredstev in prostora na fakultetah ni neomejeno, zagotavljajo pa, da se novosti uvajajo in da je na skoraj vseh fakultetah v teku kakšen od projektov posodabljanja in širitve na področju telekomunikacijske ponudbe.

Zaključimo lahko torej, da je študentom najnujnejše omogočeno, za kar so seveda zelo hvaležni, obenem pa poudarjajo, da so še vedno odprte številne možnosti in fakultete pozivajo, da naredijo nekoliko drznejši korak v prihodnost.

Organizatorji konference so bili več kot zadovoljni, saj je bil odziv daleč nad pričakovanim. Zdi se, da je tovrstnih priložnosti, kjer imajo besedo študentje, pri nas še vedno premalo, saj so le-ti vir celovitih, realnih idej, ki bi ponesle slovenske fakultete v novo dobo. Posnetek nekaterih predavanja in razprave si lahko ogledate na spletnem naslovu www.sitv.tv.

Pripravila: Mojca Volk