• Projekti
  • Avtomatizacija paletizacije s programirljivim logičnim krmilnikom
 
5. 11. 2010

Avtomatizacija paletizacije s programirljivim logičnim krmilnikom

Slovenski naslov:

Avtomatizacija paletizacije s programirljivim logičnim krmilnikom

Angleški naslov:

Automation of Palletisation with Programmable Logic Controller

Študijski program:

Univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Diplomski predmet:

Mikroračunalniški sistemi II

Študent: Bojan Drozg

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

V diplomskem delu je opisan postopek izdelave krmilnega programa avtomatiziranega tehnološkega procesa paletizacije. Opisana je zgradba stroja, tehnološki proces paletizacije, načrtovanje projekta in krmilni elementi glede na njihovo funkcionalnost. Predstavljeno je serijsko podatkovno vodilo Profibus za komunikacijo med krmilnikom in robotom. Predstavljen je programirljivi logični krmilnik, vmesnik človek-stroj in pripadajoča programska oprema za načrtovanje. Opisana je tudi izvedba programa logičnega krmilnika s posameznimi funkcijami, ki se delijo glede na funkcijske dele stroja. S predstavitvijo postopka testiranja končnega krmilnega programa izpostavimo nekatere napake v sintaksi in funkcionalnosti.

slika2.1

Blokovna shema zgradbe stroja

slika2.4

Štiriosni robot KR 180 PA

slika3.1

Prijemalo nameščeno na roko robota

slika5.1

Procesor CPU 313C-2 DP

slika5.5

Vezalna in blokovna shema digitalnega izhodnega modula 32x24V

slika5.7

Model CPE

slika5.9

Model pomnilnika z vidika uporabniškega programa

slika6.1

Operatorski terminal Simatic OP 77B

slika8.1

Naslovni prostor za CP5614

slika8.14

Okno programa WinCC Flexible