• Projekti
  • Načrtovanje in izvedba mikrokrmilniško vodenega pralnega stroja
 
3. 9. 2010

Načrtovanje in izvedba mikrokrmilniško vodenega pralnega stroja

Slovenski naslov:

Načrtovanje in izvedba mikrokrmilniško vodenega pralnega stroja

Angleški naslov:

Design and Implementation of the Microcontroller based Washing Machine

Študijski program:

Visoko strokovni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Študent:

Simon Pogorevc

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

V diplomski nalogi je predstavljena avtomatizacija pralnega stroja CLK-200. Pri realizaciji pralnega stroja je uporabljen krmilni sistem SIEMENS S7-200. Podrobno je opisan krmilni sistem, sestavni moduli in programski opremi STEP7 MicroWIN in SEE Electrical V5, s katerima je bilo izvedeno programiranje in načrtovanje krmilnega sistema. V zaključku je povzeto opravljeno delo in obrazloženi rezultati opravljenih testiranj.

slika1.1

Voziček po standardu DIN 9797

slika1.2

Blok shema pralnice CL-K200

slika1.3

Pralni stroj CLK-200

slika2.2

Primer vrstice pri programu Unitronics

slika3.15

Prikazovalnik Siemens OP 73

slika3.3

Pomnilnik S7-200

slika3.6

CPU 224

slika4.1

Izgled programa SEE Electrical V5