• Projekti
  • Mikrokrmilniško merjenje temperature in prenos merilnih podatkov s protokolom SNMP
 
15. 9. 2010

Mikrokrmilniško merjenje temperature in prenos merilnih podatkov s protokolom SNMP

Slovenski naslov:

Mikrokrmilniško merjenje temperature in prenos merilnih podatkov s protokolom SNMP

Angleški naslov:

Microcontroller-based temperature measurement with SNMP protocol support

Študijski program:

Visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Diplomski predmet:

Mikroprocesorski sistemi II

Študent: Mitja Mastnak

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

Diplomsko delo opisuje zasnovo in realizacijo prototipnega sistema za merjenje temperature in njegovo povezavo v omrežje Ethernet. Jedro sistema je Microchipov mikrokrmilnik PIC 18F67J60, na katerem teče aplikacija za merjenje temperature s senzorji DS18x20 ter aplikacija za prenos podatkov na osebni računalnik z uporabo protokola SNMP.  Glavni namen enote je merjenje temperature, avtomatsko zaznavanje priključenih senzorjev ter prenos izmerjenih podatkov s pomočjo protokola SNMP na osebni računalnik, na katerem se podatki shranjujejo in prikazujejo v grafični obliki.

Cilj diplomske naloge je bil realizirati čim bolj univerzalen in cenovno ugoden sistem za merjenje temperature ter enostavno nadziranje in shranjevanje izmerjenih podatkov s pomočjo osebnega računalnika.

slika2.1

Blok shema izvedenega sistema

slika2.1

slika2.2

Model SNMP

slika3.2

Povezava mikrokrmilnika PIC in RJ-45 Ethernet priključka

slika3.2

slika3.23

Meritev in pretvorba temperature

slika3.34

slika3.34

slika3.5

Delovanje Ethernet pomnilnika

slika3.5