22. 11. 2004

Pametne stavbe

Sodobne stavbe vsebujejo številne sisteme, tako ogrevalne, varnostne, protipožarne, za razsvetljavo, različne gospodinjske stroje, aparate zabavne elektronike, osebne računalnike in drugo opremo, ki je danes pogosto že računalniško krmiljena. V pametnih stavbah težimo k temu, da so vsi ti sistemi med seboj povezani v skupno omrežje, to pa je povezano z zunanjim svetom, kar omogoča izmenjavo informacij ter ukrepanje ob različnih dogodkih. Storitve in sistemi so v pametnih stavbah med seboj integrirani, kar omogoča centralno ali oddaljeno upravljanje celotnega bivalnega oziroma poslovnega prostora.

Z uvedbo pametnih stavb, tako poslovnih kot zasebnih, bo vsak posameznik v informacijski družbi živel bolj udobno in varno, poslovni sistemi pa bodo poslovali bolj ekonomično. Mnoge ovire, ki krojijo vsakdan predstavnikom starejše generacije in ljudem s posebnimi potrebami, bodo odpravljene. Hoteli in drugi turistični objekti bodo z bogato informacijsko ponudbo in avtomatizacijo številnih aktivnosti zanimivejši za svoje goste.

Problematika pametnih stavb je v svetu zelo aktualna, pri nas pa se o njej skoraj ni govorilo. Zato pričakujemo, da bo delavnica zanimiva za širok krog poslušalcev, za strokovnjake iz vrst upraviteljev omrežij, ponudnikov storitev, ponudnikov programske opreme, proizvajalcev in dobaviteljev električnih naprav, ponudnikov energetskih, klimatskih ter varnostnih sistemov, ponudnikov aplikacij oziroma vsebine, ponudnikov zabavne elektronike, arhitektov in gradbenikov, družboslovcev, predstavnikov javnih medijev ter uporabnikov.

Čeprav je razvoj zelo intenziven, obstajajo še številna odprta vprašanja, o katerih se bomo tudi pogovarjali in skušali na delavnici najti odgovore. Na primer, kaj želijo in pričakujejo uporabniki, kako najučinkoviteje tržiti nove rešitve, kako integrirati sodobne tehnologije v obstoječe zgradbe in jih upoštevati pri načrtovanju novih, kako zagotavljati ustrezno podporo za uporabo sofisticiranih sistemov in naprav pametnih stavb, ki jih uporabljajo ne-tehniki.

Tematika je na delavnici razdeljena v pet tematskih sklopov. Uvodnemu delu, ki naj bi dal pregled nad celotno problematiko, bo sledil sklop o tehniki in tehnologiji pametnih stavb. Celovite rešitve in uporaba bo vsebina tretjega, arhitekturni, okoljski in družbeni vidiki pa četrtega sklopa. Delavnica se bo končala z okroglo mizo na temo Pametne stavbe: pogoj za učinkovito delo in udobno bivanje.

Zapisal: programski odbor delavnice