• Projekti
  • Krmilnik visokofrekvenčnega oddajno/sprejemnega modula
 
2. 10. 2009

Krmilnik visokofrekvenčnega oddajno/sprejemnega modula

Slovenski naslov:

Krmilnik visokofrekvenčnega oddajno/sprejemnega modula

Angleški naslov:

Controller of high frequency transmitting/receiving module

Študijski program:

Univerzitetni študijski program Telekomunikacije

Diplomski predmet:

Mikroračunalniški sistemi

Študent:

Matevž Ževart

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

Diplomska naloga obravnava izdelavo krmilnika visokofrekvenčnega modula, ki deluje na področju ultra visokih frekvenc. V teoretičnem delu diplomske naloge so opisani vsi gradniki krmilnika. Podrobneje je predstavljen visokofrekvenčni modul in protokol, ki ga modul uporablja za komunikacijo z mikrokrmilnikom.

V praktičnem delu je podrobno opisano delovanje krmilnika, s poudarkom na programski kodi za krmiljenje in komunikacijo z visokofrekvenčnim modulom. Program je napisan v programskem jeziku C. Krmilnik smo uspešno realizirali s pomočjo 8-bitnega mikrokrmilnika. Z uporabo štirih tipk lahko nastavimo sprejemno in oddajno frekvenco modula ter izberemo oddajno moč. Dodatno lahko izberemo sprejemni ali oddajni režim delovanja. Status modula in režim delovanja se izpisuje na vgrajenem
prikazovalniku na tekoče kristale.

slika2.1

Primer I2C vodila z dvema mikrokrmilnikoma

slika2.3

Prenos podatkov

slika3.3

Zgradba krmilnega vezja

slika5.15

Prehodi med meniji

slika5.6

Odvisnost frekvence oscilatorja od temperature