• Projekti
  • Prikaz specifikacije v jeziku SDL v razvojnem okolju Eclipse
 
28. 11. 2005

Prikaz specifikacije v jeziku SDL v razvojnem okolju Eclipse

Razpisana: 28. 11. 2005
Dodeljena:
Zagovarjana:
Študent:
Raziskovalec: Aleksander Vreže, dr. Boštjan Vlaovič

Opis naloge:

Zaradi vedno bolj kompleksnih specifikacij sistemov in potrebe po kratkih razvojnih rokih morajo biti postopki testiranja, simulacije in formalne verifikacije vedno bolj avtomatizirani in učinkoviti. Za opis zahtev delovanja sistema ali opis zasnove sistema je potrebno izbrati ustrezne formalizme. Najpogosteje uporabljeni formalizmi so standardizirani formalni jeziki. V telekomunikacijski industriji se za opis specifikacije sistema pogosto uporablja formalni jezik SDL (Specification and Description Language), ki ga je standardiziral ITU (International Telecommunication Union).

Za opis sistemov v jeziku SDL je na voljo več komercialnih orodij, ki se med seboj razlikujejo po naboru funkcionalnosti in predlagani metodologiji specifikacije. Med bolj poznanimi orodji so ObjectGEODE, Cinderela SDL in Real Time Developer Studio.

V okviru tega dela se bo razvil vtič (plug-in), ki bo omogočal grafični prikaz speficikacije SDL v orodju Eclipse. Vhod v orodje predstavlja specifikacija v jeziku SDL (tekstualna datoteka pr), izhod pa grafični prikaz specifikacije, ki bo skladen s standardom SDL'92 - standard natančno določa grafično podobo vseh konstruktov jezika SDL. Dodatno je potrebno implementirati možnosti različnih predogledov, izvoz v različne formate datotek (npr. format ps, pdf) in možnost selektivnega prikaza specifikacije (npr. na nivoju sistema, bloka, procesa, procedure).

Zaželjena znanja: C++, Java  

Formalna verifikacija telekomunikacijskih sistemov

V okviru Laboratorija za mikroračunalniške sisteme se raziskovalno ukvarjamo s formalno verifikacijo telekomunikacijskih sistemov s poudarkom na verifikaciji protokolov. V okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih del smo pod mentorstvom red. prof. dr. Zmaga Brezočnika in izr. prof. dr. Tatjane Kapus razvili več programskih orodij. Delo na tem področju ni nikoli v celoti zaključeno, zato vas vabimo, da s svojim diplomskim delom prispevate k uresničitvi zastavljenih ciljev.

Od kandidata se ne pričakuje znanje s področja formalne verifikacije, pričakuje pa se pozitiven odnos do dela in želja po osvajanju novih znanj s področja razvoja programske opreme. Delo bo orientirano aplikativno s končnim ciljem razvoja dela okolja za formalno verifikacijo protokolov v telekomunikacijah, ki bo uporabno tudi za industrijske potrebe. Po opravljenem diplomskem delu nudimo možnost nadaljevanja študija v okviru razpisanih tem za magistrski in doktorski študij. Možen je tudi dogovor o zaposlitvi v okviru programa mladi raziskovalci.

Razvojno delo bo potekalo v sodelovanju s podiplomskimi študenti in raziskovalci na zmogljivem 64-bitnem strežniku pod operacijskim sistemom Linux. Za razvojno okolje smo izbrali Eclipse, ki ...

Zainteresirani kandidati naj pošljejo e-sporočilo na naslov bostjan.vlaovic[AT]uni-mb.si ali pokličejo na telefon +386 2 220 7217 (dr. Boštjan Vlaovič).