14. 12. 2011

Antene in razširjanje valov

Predmet Antene in razširjanje valov (ARV) je na voljo kot izbirni predmet v okviru magistrskega študija na študijskih programih Telekomunikacije in Elektrotehnika, smer Elektronika. Vključuje 30 ur predavanj in 45 ur vaj.

V okviru predmeta študentje skozi praktične naloge utrjujejo teoretična znanja in pridobivajo izkušnje ob gradnji lastne antene za Wi-Fi usmerjevalnik, gradnje programsko definiranega radia in kopice meritev, ki nudijo praktični vpogled v osnovne fizikalne zakonitosti. 

2011.12.08-ARV

Izdelava antene...

2011.12.15-ARV-antena-konektor

Antena in konektor

2011.12.15-ARV-antena-ohisje

Zaščita antene pred atmosferskimi vplivi

2011.12.15-ARV-antena-sladoled

Dober izgovor za nakup sladoleda

2011.12.15-ARV-antena

Končni izdelek - osmica za Wi-Fi

2011.12.15-ARV-rotator

Rotator domače izdelave

2011.12.15-ARV

Meritev sevalnega diagrama (amaterski pristop z zanimivimi rezultati)

2011.12.15-ARV-duplekser

Duplekser iz prve generacije mobilnih telefonov (NMT)

2011.12.15-ARV-sito

Merjenje sita lastne izdelave

Aktivnosti

V okviru laboratorijskih vaj izvedemo naslednje aktivnosti:

 • meritve visokofrekvenčnih signalov (analogni radijski oddajniki, digitalni televizijski oddajniki, mobila telefonija, uporaba amaterskega spektralnega analizatorja domače izdelave),
 • simulacija razširjanja EMV s programom Radio Mobile (vsak študent simulira realni radioamaterski repetitor),
 • reflektometrija v časovnem prostoru (delovanje radarja, iskanje napak v kablu, odzivi pri različnih bremenih),
 • uporaba programov RF calculator in mini dB-Calculator (utrjevanje teorije s praktičnimi izračuni),
 • opazovanje mejne frekvence ionosfere (delo z radijsko postajo),
 • merjenje odbojnosti z mostičnim reflektometrom (Za katero frekvenčno območje je antena najprimernejša?),
 • merjenje odbojnosti z inštrumentom s smernim sklopnikom (Kako opazovati razmere pri delujočem sistemu?),
 • izdelava antene (vsak študent izdela lastno anteno in jo odnese domov),
 • merjenje prilagojenosti izdelane antene in umerjanje,
 • merjenje smernega diagrama in računanje smernosti (uporaba antenskega rotatorja in komercialnega spektralnega analizatorja),
 • merjenje odziva sita in duplexerja (Kako to, da lahko naprave hkrati oddajajo in sprejemajo, a imajo le eno anteno?),
 • merjenje frekvenčne karakteristike preprostega koaksialnega sita (Kako izdelati preprosto sito?),
 • izdelava programsko definiranega radia (Vsak študent naredi izdelek in ga odnese domov. Več na strani Radiokluba "ŠTUDENT" Maribor) in
 • meritev četrtvalovnega transformatorja impedance (praktični prikaz prilagoditve impedance).