• Projekti
  • Simulacija pokritosti z radijskim signalom z orodjem Radio Mobile
 
3. 1. 2012

Simulacija pokritosti z radijskim signalom z orodjem Radio Mobile

Naslov:

Simulacija pokritosti z radijskim signalom z orodjem Radio Mobile

Študijski program:

Visokošolski, Elektrotehnika

Študijska smer:

Telekomunikacije

Študent:

Marko Orthaber

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

Diplomsko delo obravnava delovanje in sestavo brezžičnega sistema Air, programsko orodje Radio Mobile in osnovne funkcije, ki so potrebne za razumevanje delovanja simulatorja. Izdelali smo simulacijo, ki simulira oddajni stolp z bazno postajo in uporabnike. Rezultate simulacij in meritev s terena smo primerjali in ocenili kolikšna so odstopanja. Namen diplomskega dela je ugotoviti ali je programsko orodje Radio Mobile primerno za uporabo, glede na odstopanje rezultatov simulatorja od meritev. Če se izkaže za pozitivno rešitev, bi pomenilo, da lahko meritve na terenu izvajamo v manjšem obsegu ter uporabimo rezultate simulacij, ki so dovolj relevantni.

Diploma-Orthaber-slika2.3

Slika 2.5

Prikaz prenosnih smeri

Slika 3.1

Zgradba omrežja v RM

Slika3.3

Članstva v omrežju

Slika 3.5

Ojačenje glave

Slika 3.6

Prikazovanik sevalnih diagramov anten

Slika 3.9

Lokacije enot

Slika 4.1

Blok shema simulacije

Diploma-Orthaber-slika4.9

Blok shema meritve na terenu

Slika 4.10

Merilno mesto na terenu

Slika 4.11

Spekter na Promaxu