7. 3. 2013

Regulator hlajenja razsmernika

Naslov:

Napredni PWM regulator hlajenja razsmernika

Študent (avtor):

Luka Dragovan

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič, doc. dr. Aleksander Vreže

Povzetek specifikacije zahtev, kot jo je zapisal študent:

Razsmernik KACO Powador 10.0 TL3 se uporablja za pretvorbo enosmerne električne napetosti v izmenično. Večinoma se uporablja pri manjših fotovoltaičnih sončnih elektrarnah. Ko temperatura razsmernika preseže dovoljeno vrednost, razsmernik vključi ventilator, ki je namenjen hlajenju le tega.

Ker ventilator ne vsebuje regulatorja, je ob delovanju moteče glasen, saj se vrti pri maksimalnem številu obratov.

PWM regulator se bo uporabljal za nadzorovan vklop ventilatorja. Če bo temperatura presegla v naprej določeno vrednost se bo ventilator vključil le do določenega števila obratov. Če bo temperatura še vedno naraščala, bo začel delovati z višjim številom obratov, v nasprotnem primeru pa se bo izključil. Zaradi tega bo hrup, ki ga le ta sicer povzroča, manjši.

Na LCD prikazovalniku se bo izpisovala trenutna temperatura razsmernika ter stanje ventilatorja. Uporabljena bosta dva senzorja temperature DS18B20 proizvajalca Dallas, ki delujeta v merilnem območju od -55 do +125 °C. Dva senzorja bomo uporabili v namen redundance. V primeru odpovedi enega izmed njiju ter za natančnejše merjenje temperature.

V primeru odpovedi enega izmed senzorjev ali ventilatorja bo na LCD zaslonu prikazano sporočilu o napaki, poleg tega pa bo na ohišju regulatorja svetila LED dioda.

Sistem bo trenutno stanje temperature in ventilatorja izpisoval na SD kartico v določenem intervalu, obvestila o morebitnih napakah pa se bodo zabeležila takoj. Podatke bo mogoče analizirati s pomočjo računalnika ter spremljati dolgoročno statistiko delovanja sistema.

Cad Soft Eagle

Graf temperature

Izdelava tiskanega vezja

Prikaz trenutnih vrednosti

Primer odpovedi ventilatorja

Spajkanje

Tiskanina

Tiskanina z ostalimi komponentami