• Projekti
  • Prototip prilagodljivega bralnika RFID
 
11. 7. 2013

Prototip prilagodljivega bralnika RFID

Naslov:

Prototip prilagodljivega bralnika RFID

Študijski program:

Visokošolski strokovni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Študent:

Jože Strožič

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

V diplomskem delu je predstavljen postopek načrtovanja in izdelave prilagodljivega RFID bralnika. Na osnovi fizikalnih lastnosti, frekvenčnega področja in različnih načinov kodiranja je teoretično zasnovan splošen sistem, ki je primeren za uporabo v katerem koli področju širokega spektra uporabe tehnologije RFID. Izdelan prototip podpira branje oznak na frekvenčnem področju 125 kHz z amplitudno moduliranim načinom prenosa podatkov. Predstavljen je celoten postopek načrtovanja in izdelave prototipa. Jedro naloge predstavlja programsko dekodiranje prebranega signala z mikrokrmilnikom 16F628A. Prototip zazna in dekodira oznako ter izpiše njeno identifikacijsko številko.

DSC 3633

DSC 3634

DSC 3635