• Projekti
  • Povezava programske naročniške centrale s sistemom za upravljanje
 
29. 9. 2010

Povezava programske naročniške centrale s sistemom za upravljanje


Slovenski naslov:

Povezava programske naročniške centrale s sistemom za upravljanje.

Angleški naslov:

Connection of a Software Private Branch Exchange with a Customer Relationship Management System.

Študijski program:

prvostopenjski univerzitetni program Telekomunikacije

Študijska smer:

-

Diplomski predmet:

Telekomunikacijska omrežja II

Študent: David Vrečar

Mentor:

prof. dr. Zmago Brezočnik

Komentor:

dr. Aleksander Vreže

Povzetek:

V diplomskem delu opisujemo izvedbo povezave med programsko naročniško centralo Asterisk in sistemom za upravljanje s strankami SugarCRM. V sistem sugarCRM vgradimo gumba za dodajanje in brisanje uporabnika iz centrale Asterisk, centrali Asterisk pa spremenimo klicni načrt, tako da se med izvajanjem klicev zapisujejo podatki o klicu v podatkovno bazo. Te podatke lahko preverjamo v vmesniku sistema SugarCRM. Na centralo povežemo IP-telefon Swissvoice, telefon VoIP Nokia E72 ter programski telefon X-Lite. Povezavo preizkusimo ter prikažemo delovanje vmesnika sistema SugarCRM in centrale Asterisk.