• Projekti
  • TeleINFOS - Kreativna delavnica za študente
 
17. 5. 2001

TeleINFOS - Kreativna delavnica za študente

Telekomunikacije omogočajo nove, boljše načine gospodarjenja z vsemi razpoložljivimi viri, predvsem pa omogočajo rojevanje boljših in bolj ekonomičnih storitev ne glede na gospodarsko panogo, družbeno dejavnost ali javno storitev. Telekomunikacije dajejo osnovo za drugačno razmišljanje o poslovnosti in omogočajo hiter prenos ne samo znanja, ampak tudi idej in tehnoloških postopkov. S kreativno delavnico smo želeli preveriti, kakšne možnosti nam ponujajo telekomunikacije in z njimi povezano poslovno razmišljanje pri iskanju novih poslovnih priložnosti na različnih segmentih gospodarstva in javnih storitev.

Z delavnico "Kako iz konvergence narediti posel" smo želeli:

  • preveriti uporabnost telekomunikacij na različnih poslovnih področjih,
  • opredeliti vpliv telekomunikacij na poslovne odločitve,
  • poiskati nove oblike konvergence na osnovi uporabe moderne tehnologije,
  • preveriti, kakšen je odziv mlade generacije na spremembe, ki jih v življenje prinaša nova tehnologija,
  • poiskati nove možnosti za kvalitetne poslovne odločitve.

Delavnica je potekala v četrtek, 17. maja 2001 od 10. - 18. ure v 2. preddverju Cankarjevega doma. Predstavitve izdelkov in razglasitev najboljših del so bile ob 17. uri v dvorani Lili Novy.

Delavnice so se udeležili tudi študentje UM FERI v naslednji zasedbi:

Mentorja: mag. Filip S. Balan, Boštjan Vlaovič.

Sodeloval je tudi študent Dobnik Matjaž, ki je pod mentorstvom mag. Bogdana Dogonika poskrbel za digitalni video zapis delavnice.

Poglejte si intervju s tremi sodelujočimi študenti o poteku delavnice.

Vsem, ki so sodelovali čestitam za odlično opravljeno delo in se jim zahvaljujem za aktivno udeležbo.