• Projekti
  • Nadzor uporabe brezžičnih lokalnih omrežij
 
16. 12. 2007

Nadzor uporabe brezžičnih lokalnih omrežij


Slovenski naslov:

Nadzor uporabe brezžičnih lokalnih omrežij

Angleški naslov:

Wireless local area network usage monitoring

Študijski program:

Telekomunikacije

Študijska smer:

-

Diplomski predmet:

Telekomunikacijska omrežja II

Študent:
Vladimir Smrekar

Mentor:

izred. prof. dr. Tatjana Kapus

Komentor:

dr. Aleksander Vreže

Povzetek

Brezžična lokalna omrežja so danes pomemben del računalniške infrastrukture, saj omogočajo komunikacijo med napravami brez žične povezave. Pomembno je zagotoviti varnost brezžičnih lokalnih omrežij. V diplomski nalogi smo razvili programsko opremo za nadzor uporabe brezžičnih lokalnih omrežij (“NUBO”). Omogoča zaznavanje, analiziranje in arhiviranje podatkov o brezžičnih lokalnih omrežjih. Lahko tudi spremljamo podatkovne okvirje brezžičnih lokalnih omrežij v živo. Za osnovo smo uporabili odprtokodno orodje Kismet za skeniranje brezžičnih lokalnih omrežij. V nalogi je najprej predstavljena strojna in programska oprema, potrebna za delovanje razvite programske opreme. Nato je opisana zasnova razvite opreme. Na koncu so prikazani rezultati preizkusa opreme na praktičnem primeru nadzora uporabe brezžičnih lokalnih omrežij.

slika-2.1

slika-2.3

slika-3.1

slika-3.10

slika-3.15

slika-4.3

slika-4.33

slika-4.34

slika-4.42

slika-5.7

slika-5.8

slika-5.9