Aleksander Vreze:

Curriculum vitae

Besedilo je pripravljeno le v angleškem jeziku. V kolikor potrebujete kopijo v slovenskem jeziku, me prosim kontaktirajte po e-pošti.

Education

 • From 1984 to 1992: Primary school - Šmarje pri Jelšah.
 • From 1992 to 1996: Secondary Electro-Technical School Celje, Slovenia.
 • From 1996 to 2001: Diploma in Computer Science, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia.
 • From 2002 to 2006: Ph.D. in Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia, Thesis: "Extending automatic modeling of SDL specifications in Promela with embedded C code and a new model of discrete time" (Razširitev avtomatskega modeliranja SDL-specifikacij v Promeli z vključevanjem gradnikov v jeziku C in novim modelom diskretnega časa).

Languages spoken: Slovenian, English.

Employment

 • December 2001 to January 2002: UM FERI, researcher.
 • January 2002 to December 2005: UM FERI, young researcher.
 • January 2006 to September 2006: UM FERI, researcher.
 • October 2006 to September 2014: UM FERI, assistant with Ph.D.

Teaching

Faculty of EE & CS, University of Maribor

 • Medprocesorske komunikacije, UN Elektrotehnika – smer Eletronika, 5. letnik: laboratorijske vaje (od 2006/07 do 2010/11).
 • Snovanje telekomunikacijske programske opreme, UN Telekomunikacije, 4. letnik: laboratorijske vaje (od 2006/07 do 2009/10).
 • Telekomunikacijska omrežja II, UN Telekomunikacije, 4. letnik: laboratorijske vaje (od 2006/07 do 2008/09).
 • Mikroprocesorski sistemi I,  VS Elektrotehnika – smer Elektronika, 2. letnik: laboratorijske vaje (od 2008/09).
 • Mikro in signalni procesorji,  VS Elektrotehnika – smer Telekomunikacije, 2. letnik: laboratorijske vaje (od 2008/09).
 • Mikroračunalniški sistemi I, UN Elektrotehnika – smer Elektronika, 4. letnik: računalniške vaje (od 2008/09).
 • Protokoli v telekomunikacijah, VS Elektrotehnika – smer Telekomunikacije, 3. letnik: računalniške vaje (2008/09).
 • Uvod v računalniške sisteme, UN program 1. stopnje Telekomunikacije, 3. letnik: računalniške vaje  (od 2008/09 do 2012/13).
 • Osnove strojne in programske opreme (od 2013/14).
 • Telekomunikacijska omrežja II, UN program 1. stopnje Telekomunikacije, 3. letnik: laboratorijske vaje  (od 2009/10).
 • Mikroprocesorji: UN program 1. stopnje Elektrotehnika, 2. letnik: laboratorijske vaje (od 2008/09).
 • Programiranje za elektrotehnike II, UN program 1. stopnje Elektrotehnika, 1. letnik: laboratorijske vaje  (2007/2008, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14).
 • SDL Praktikum, VS program 1. stopnje Telekomunikacije, 3. letnik: predavanja in laboratorijske vaje  (od 2010/11 do 2011/12).
 • Specifikacija in simulacija protokolov, študijski program 2. stopnje Telekomunikacije, 1. letnik: predavanja in laboratorijske vaje  (2010/11).
 • Omrežja TCP/IP,  študijski program 2. stopnje Telekomunikacije, 1. letnik: laboratorijske vaje  (od 2010/11).
 • Projekt (od 2011/12).

Industry projects

 1. Iskratel d.o.o., contract SDL-FERI-2007: "SDL development environments analysis",
 2. Iskratel d.o.o., contract SIP-FERI-2007: "Extention of SIP protocol",
 3. Iskratel d.o.o., contract SIP-FERI-2006: "Extention of SIP protocol",
 4. Iskratel d.o.o., contract MGCP-FERI-2005: "Extention of MGCP protocol",
 5. Iskratel d.o.o., contract SIP-FERI-2005: "Extention of SIP protocol",
 6. Iskratel d.o.o., contract SIP-FERI-2004: "SIP protocol",
 7. Iskratel d.o.o., contract 2002-2003-FERI: "Application for testing MGCP devices",
 8. Iskratel d.o.o., contract 2002-2003-FERI: "Robust connectivity management of MGC and MG",
 9. Iskratel d.o.o., contract 2001-SIPTEL-FERI: "Decoder, Encoder, and Protocol Control for SIP and SDP protocols for IP telephone",
 10. Iskratel d.o.o., contract 2001-MGCP-FERI: "Decoder and Encoder of MGCP".

Research Grants

 1. From 2004 to 2006: CO ICT RR6, Contract Number: 3311-04-855022: Information and Communication Technologies Centre of Excellence R&D project "Correctness Verification of Communication System Functioning".

Professional Affiliations

 • SIKOM (Slovensko društvo za elektronske komunikacije).
 • EZS (Electrotechnical Association of Slovenia).
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), student member since 1998.
 • S59DXX (Radioklub "ŠTUDENT" Maribor)

Professional Activities

Service

 • SIKOM (Slovensko društvo za elektronske komunikacije), Secretary 2007-2010.

Editorial board

 • Proceedings of the 14th workshop on Telecommunications, 19. - 20. May 2003, Brdo pri Kranju. Security in Telecommunication Systems, ISSN 1581-6737. [COBISS.SI-ID 124426496]
 • Proceedings of the Symposium Extra Skills for Young Engineers, October 18-20, 2000, Maribor, Slovenia. ISBN 86-435-0357-6. [COBISS.SI-ID 45324545]

Conference Organising Committee

 • Extra skills for young engineers ESYE 2001: second symposium, 2001, Maribor, Slovenia. 2001. [COBISS.SI-ID 5753366]

Techical Program Committee

 • 28th workshop on Telecommunications:  Pametna mesta, Brdo pri Kranju, Slovenia, 2012.
 • 25th workshop on Telecommunications:  Internet stvari, Brdo pri Kranju, Slovenia, 2011.
 • 24th workshop on Telecommunications:  Prehod na IPv6, Brdo pri Kranju, Slovenia, 2010.
 • 21th workshop on Telecommunications:  Povsem IP-omrežja, Brdo pri Kranju, Slovenia, 2008.
 • 15th workshop on Telecommunications: Mobilni internet, Brdo pri Kranju, Slovenia, 2003.