18. 11. 2002

Kakovost storitev

Razvoj in odpiranje telekomunikacijskega trga spremljajo zahteve uporabnikov po kakovosti storitev. Pogosto ne gre za zahteve po zelo visoki kakovosti, pač pa po taki ravni kakovosti, ki natančno ustreza posamezni aplikaciji.

Kakovost storitev, kot jo razumemo danes in kot jo je definiral ITU v priporočilu E.800, je skupni učinek lastnosti storitve, ki določajo zadovoljstvo stranke. Stranka določa želeno raven kakovosti storitve, pri čemer navadno izraža svoje želje v netehničnem jeziku, ki pa ga mora ponudnik razumeti, če hoče ustrezno kakovost dobaviti, zagotavljati, vzdrževati in seveda obračunavati.

Delavnica bo zanimiva za širok krog strokovnjakov, tako iz vrst proizvajalcev in dobaviteljev opreme, obratovalcev omrežij, ponudnikov storitev ter še posebej uporabnikov telekomunikacijskih storitev.

Zapisal: programski odbor delavnice