• Arhiv
  • Radioamaterski tečaj
 
14. 3. 2017

Radioamaterski tečaj

Radioamaterstvo je najimenitnejši in najplemenitejši od vseh tehničnih hobijev. Naše dejavnosti so poleg osnovne, to je vzpostavljanje radijskih zvez po vsem svetu, tudi mnoge druge. Komuniciramo preko lastne mreže baznih postaj, preko lastnih satelitov in uporabljamo še mnoge zanimive načine komunikacij. Zelo veliko uporabljamo pri tem tudi računalnike in povezave z njimi. Imamo tudi svojo prav posebno športno disciplino, to je odkrivanje skritih oddajnikov. Raziskujemo in odkrivamo še vedno neznane skrivnosti širjenja elektromagnetnih valov.

Radioklub "Maribor" pripravlja

TEČAJ
za radioamaterja operatorja A razreda

Če te ta vrsta hobija zanima te vabimo v naše vrste, ne glede na spol, starost in izobrazbo. V naših vrstah, v svetu, so praktično vsi profili ljudi. Tudi astronavti, Nobelovi nagrajenci, sloveči športniki, državniki in celo kralji. V svetu nas je že več kot tri milijone. Postani še ti član te nadvse zanimive in koristne družbe.

Brez skrbi. Nobenega predznanja iz elektrotehnike ni potrebno imeti. Vse se bomo naučili na tečaju.

Kandidati, pridite na sestanek in prvo uro tečaja na sedež kluba Bezjakova ul. 151, 2341 Limbuš, izpostava URSZR Maribor (bivši Obrambni Dom v Pekrah)

(mestni avtobus št 18) dne 14.3.2017 ob 17 uri

Informacije na tel. 041 735 461 med 17 in 19 uro