• Arhiv
  • Sprejemnik za avtomatski odvisni nadzor v načinu razpršene oddaje
 
11. 7. 2013

Sprejemnik za avtomatski odvisni nadzor v načinu razpršene oddaje

Naslov:

Sprejemnik za avtomatski odvisni nadzor v načinu razpršene oddaje

Študijski program:

Univerzitetni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Študent:

Tomaž Ožir

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

V diplomskem delu je predstavljen sprejemnik za Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) kot dodatek k razvojni platformi Nanoboard 3000. ADS-B je radarska tehnologija, ki omogoča pridobivanje informacij o udeležencih v zračnem prometu.
Pri načrtovanju strojne opreme so na kratko predstavljene nekatere metode načrtovanja prenosnih linij in izračun lastnosti visokofrekvenčnega sprejemnika. Ob tem smo stremeli k nizki ceni in majhni površini tiskanine. Cilj programske opreme je programirljivo logično vezje, zato je bil izbran strojno-opisni jezik VHDL. Uporabljeni so tudi nekateri sestavni bloki, vključeni v programski paket Altium Designer 10.