• Projekti
  • Vpliv električno prevodnega oklopa na jakost elektromagnetnega polja mobilnega telefona
 
8. 5. 2010

Vpliv električno prevodnega oklopa na jakost elektromagnetnega polja mobilnega telefona

Slovenski naslov:

Vpliv električno prevodnega oklopa na jakost elektromagnetnega polja mobilnega telefona

Angleški naslov:

Impact of electrical conductive shield on the intensity of electomagnetic field of a mobile phone

Študijski program:

Visoko strokovni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Telekomunikacije

Študent:

Jože Osojnik

Mentor:

prof. dr. Anton Hamler

Komentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Povzetek:

slika13

slika16

slika23

slika32