• Projekti
  • Primerjava izbranih razvojnih orodij s podporo jeziku SDL
 
8. 4. 2009

Primerjava izbranih razvojnih orodij s podporo jeziku SDL

Slovenski naslov:

Primerjava izbranih razvojnih orodij s podporo jeziku SDL

Angleški naslov:

Comparison of Selected Development Tools with SDL Language Support

Študijski program:

Univerzitetni študijski program Telekomunikacije

Diplomski predmet:

Snovanje telekomunikacijske programske opreme

Študent:

Klara Podbreznik

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Komentor:

asist. dr. Aleksander Vreže

Povzetek:

V diplomskem delu so predstavljena izbrana razvojna orodja s podporo jeziku SDL (Specification and Description Language) – Telelogic SDL Suite, ObjectGEODE, Cinderella in Safire Professional. Orodja smo preverjali z uporabo poenostavljenega protokola V.76, ki je namenjen vzpostavitvi podatkovne povezave in prenosu podatkov med dvema uporabnikoma. V večini orodij smo uvozili obstoječ opis sistema, le v orodju Cinderella smo sistem zgradili tudi sami. V orodju Safire Professional sistema ni bilo mogoče uvoziti, zaradi prevelikega odstopanja od standarda Z.100, tudi lastna izgradnja sistema ni bila uspešna. Delovanje sistema smo praviloma preverili s simulacijo štirih testnih scenarijev. Ob tem smo predstavili uporabniško izkušnjo ter prednosti in slabosti posameznega orodja s poudarkom na preverjanju skladnosti s standardom Z.100.

slika2.1

Pogled strukture SDL sistema

slika2.3

Procesni tip "toPeer"

slika3.1

Diagrami MSC

slika4.2

Pogled okna “SDL Editor” in pripadajočih oken orodja

slika4.21

MSC vzpostavitev povezave

slika4.6