26. 9. 2011

Robot "Micromouse"

Naslov:

Robot "Micromouse"

Študijski program:

Univerzitetni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Študent:

Marko Rman

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Komentor: doc. dr. Aleksancer Vreže

Povzetek:

V diplomski nalogi je predstavljena izvedba robota "micromouse" za premagovanje naključnega labirinta. Cilj projekta je bila izdelava avtonomnega robota, ki je sposoben opraviti takšno nalogo. Robot je opremljen z različnimi senzorji za zaznavanje okolice, motorji za pogon,  upravljanje pa se izvaja z mikrokrmilnikom podjetja Atmel. V nalogi je podrobno opisana izvedba in delovanje posameznih elektronskih delov. Predstavljeno je tudi delovanje programske opreme za izbran mikrokrmilnik.

 

01-Robot Micromouse

02-Robot Micromouse

03-Robot Micromouse

04-Robot Micromouse

05-Robot Micromouse

06-Robot Micromouse

06-Robot Micromouse

07-Robot Micromouse

08-Robot Micromouse