• Projekti
  • Sistem sledenja igralcu za igralne salone
 
6. 4. 2012

Sistem sledenja igralcu za igralne salone

Naslov:

Sistem sledenja igralcu za igralne salone

Študijski program:

Univerzitetni, Elektrotehnika

Študijska smer:

Elektronika

Študent:

Aleš Škerbinek

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Somentor: doc. dr. Aleksander Vreže

Povzetek:

Diplomsko delo obravnava izdelavo programske opreme sistema za sledenje igralcu. Strojna oprema sistema je bila že predhodno izdelana. Sistem omogoča upravljalcem igralnih salonov sledenje posameznim igralcem na podlagi njihove avtentikacije z uporabo brezkontaktne kartice. Igralcem je omogočeno zbiranje točk ugodnosti in dostopanje do storitev drugih sistemov.
Kratko je predstavljeno ozadje sorodnih sistemov in podroben opis strojne opreme ter snovanje in izvedba programske opreme izdelka. Izdelek izpolnjuje veˇcino zahtev, ki smo jih določili v fazi snovanja. Skozi razvoj smo dodali in izpolnili še dodatne zahteve.

slika2.1

Produkti podjetja Advansys, d. o. o.

Slika2.2

Shema sistema PTS2

Slika2.3

Slika sistema PTS2 (brez lokalnega PC in strežnika)

Slika2.4

Povezava sistema PTS2 v kombinaciji z MS

Slika2.5

Grafični modul (na sliki je brez ohišja)

Slika3.2

Shema strukture programa PlayerTracking System II