• Projekti
  • Brezžični prenos podatkov med mikrokrmilniki
 
26. 9. 2011

Brezžični prenos podatkov med mikrokrmilniki

Naslov:

Brezžični prenos podatkov med mikrokrmilniki

Študijski program:

Univerzitetni, Telekomunikacije

Študent:

Nikola Ovčar

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Komentor: doc. dr. Aleksancer Vreže

Povzetek:

V okviru diplomskega dela smo razvili prototipni sistem za merjenje temperature in brezžični prenos podatkov s pomočjo infrardeče povezave na bazno enoto. Sistem je razdeljen na bazno enoto in več merilnih enot. Bazna enota, zgrajena okrog mikrokrmilnika PIC16F887, nadzoruje prenose iz merilnih enot ter omogoča prikaz podatkov na grafičnem zaslonu.  Merilna enota je implementirana na mikrokrmilniku PIC16F88, in je zadolžena za avtomatsko zaznavanje priključenih senzorjev Dallas DS18x20 ter posredovanje podatkov na zahtevo bazne enote. Sistem samodejno zaznava število aktivnih merilnih enot in iz priključenih senzorjev pridobiva merilne podatke.

 

01-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki

02-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki

03-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki

04-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki

05-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki

06-Brezzicni prenos podatkov med mikrokrmilniki